Opptak

ARBA Inkludering kløverbakken følger samordnet opptak i Bærum Kommune. 
Søknadsskjema må fylles ut og sendes kommunen. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til barnehagekontoret.

Betaling: Månedsbetaling er kr. 2730,- fra og med 01.01.2017. I tillegg betales kr 250,- pr måned i matpenger. Arba Kløverbakken følger Bærum Kommunes regler om søskenmoderasjon og inntektsgradert foreldrebetaling. Skjemaene hentes på www.baerum.kommune.no 

Har du spørsmål vedrørende opptak?

Kontakt meg for en hyggelig prat

overlayimage

ELLEN STYRMOE
Tlf: 486 01 471
E-post: est@arba.no

Arba Kløverbakken logo

Kløverbakken barnehage

Besøks- og postadresse:
Tobias Kupfersvei 2, 1336 Sandvika
Tlf: 67 13 43 33
Epost: kloverbakken@arba.no