Om Kløverbakken barnehage


Kløverbakken har fokus på helhet i barnets oppvekst – og utdanningsløp, samt hele barnets fysiske og psykiske helse. Vi ønsker å bidra i utviklingen av robuste barn.

Lek og læring skal gå hånd i hånd i Kløverbakken. Et godt psykososialt miljø, der alle blir sett og hørt og vinner vennskap. Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere.


Barnehagen som arbeidspraksisarena
Kløverbakken er en del av Arba Inkludering as. Det vil si at vi har jobbveiledere fra Arbas formidlingsavdeling som har arbeidstid direkte i barnehagen.
Kløverbakken barnehage tar i mot jobbsøkere som ønsker arbeidspraksis. I tillegg til å drive god barnehage, lager vi skreddersydde opplegg for hver enkelt.
I barnehagen kan vi gi fagopplæring eller formidlingsbistand og avklare ulike behov. Kløverbakken er en lærebedrift for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi kan bidra med full opplæring mot fagbrev.
Våre jobbsøkere på arbeidspraksis kommer i tillegg til de ordinære fast ansatte. Dette gjør at vi er en barnehage med tett voksendekning.

Sammen utgjør vi en forskjell!

Under kan du lese eller laste ned våre vedtekter og vår årsplan:

/share/mime/48/pdf.png Kløverbakken Årsplan 2016-2017
(kloverbakken-arsplan-2016-2017.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vedtekter Kløverbakken
(vedtekter-kloverbakken.pdf, 52kB)

Vil du vite mer om Kløverbakken barnehage?

Kontakt meg for en hyggelig prat

overlayimage

ELLEN STYRMOE
Tlf: 486 01 471
E-post: est@arba.no